. . 8(800) 333-49-98

Skoda Yeti New 2018

780 000 .
780000 .
214 000 .
Candy White (S)

Candy White (S)

Moon White (M)

Moon White (M)

Brilliant Silver (M)

Brilliant Silver (M)

Cappucino Beige (M)

Cappucino Beige (M)

Silver Leaf (M)

Silver Leaf (M)

Jungle Green (M)

Jungle Green (M)

Mato Brown (M)

Mato Brown (M)

Terracotta Orange (M)

Terracotta Orange (M)

Corrida Red (M)

Corrida Red (M)

Rosso Brunello (M)

Rosso Brunello (M)

Magnetic Brown (M)

Magnetic Brown (M)

Platinum Grey (M)

Platinum Grey (M)

Metal Grey (M)

Metal Grey (M)

Lave Blue (M)

Lave Blue (M)

Storm Blue (M)

Storm Blue (M)

Paci

Paci

Black (M)

Black (M)

:

Skoda Yeti New

TRADE-IN 10%

1.6 MPI MT Active 780 000 .
Active
1.6 MPI MT
1.6 MPI MT Active Outdoor 789 000 .
Active Outdoor
1.6 MPI MT
1.6 MPI MT Ambition 862 000 .
Ambition
1.6 MPI MT
1.6 MPI MT Ambition Outdoor 870 000 .
Ambition Outdoor
1.6 MPI MT
1.6 MPI MT Adventure 961 000 .
Adventure
1.6 MPI MT
1.6 MPI MT Monte Carlo 968 000 .
Monte Carlo
1.6 MPI MT
1.6 MPI MT Adventure Outdoor 969 000 .
Adventure Outdoor
1.6 MPI MT
1.6 MPI AT Active 840 000 .
Active
1.6 MPI AT
1.6 MPI AT Active Outdoor 850 000 .
Active Outdoor
1.6 MPI AT
1.6 MPI AT Ambition 925 000 .
Ambition
1.6 MPI AT
1.6 MPI AT Ambition Outdoor 933 000 .
Ambition Outdoor
1.6 MPI AT
1.6 MPI AT Style 1 000 000 .
Style
1.6 MPI AT
1.6 MPI AT Style Outdoor 1 008 000 .
Style Outdoor
1.6 MPI AT
1.6 MPI AT SAdventuretyle 1 024 000 .
SAdventuretyle
1.6 MPI AT
1.6 MPI AT Monte Carlo 1 031 000 .
Monte Carlo
1.6 MPI AT
1.6 MPI AT Adventure Outdoor 1 032 000 .
Adventure Outdoor
1.6 MPI AT
1.4 TSI MT Ambition 929 000 .
Ambition
1.4 TSI MT
1.4 TSI MT Ambition Outdoor 937 000 .
Ambition Outdoor
1.4 TSI MT
1.4 TSI MT Style 1 004 000 .
Style
1.4 TSI MT
1.4 TSI MT Style Outdoor 1 012 000 .
Style Outdoor
1.4 TSI MT
1.4 TSI MT Adventure 1 028 000 .
Adventure
1.4 TSI MT
1.4 TSI MT Monte Carlo 1 035 000 .
Monte Carlo
1.4 TSI MT
1.4 TSI MT Adventure Outdoor 1 036 000 .
Adventure Outdoor
1.4 TSI MT
1.4 TSI DSG Ambition 969 000 .
Ambition
1.4 TSI DSG
1.4 TSI DSG Ambition Outdoor 977 000 .
Ambition Outdoor
1.4 TSI DSG
1.4 TSI DSG Style 1 044 000 .
Style
1.4 TSI DSG
1.4 TSI DSG Style Outdoor 1 052 000 .
Style Outdoor
1.4 TSI DSG
1.4 TSI DSG Style 1 068 000 .
Style
1.4 TSI DSG
1.4 TSI DSG Monte Carlo 1 075 000 .
Monte Carlo
1.4 TSI DSG
1.4 TSI DSG Adventure Outdoor 1 076 000 .
Adventure Outdoor
1.4 TSI DSG
1.8 TSI DSG 4x4 Ambition 1 105 000 .
4x4 Ambition
1.8 TSI DSG
1.8 TSI DSG 4x4 Ambition Outdoor 1 113 000 .
4x4 Ambition Outdoor
1.8 TSI DSG
1.8 TSI DSG 4x4 Style 1 180 000 .
4x4 Style
1.8 TSI DSG
1.8 TSI DSG 4x4 Style Outdoor 1 188 000 .
4x4 Style Outdoor
1.8 TSI DSG
1.8 TSI DSG 4x4 Adventure 1 204 000 .
4x4 Adventure
1.8 TSI DSG
1.8 TSI DSG 4x4 Monte Carlo 1 211 000 .
4x4 Monte Carlo
1.8 TSI DSG
1.8 TSI DSG 4x4 Adventure Outdoor 1 212 000 .
4x4 Adventure Outdoor
1.8 TSI DSG

* 18%

2016

, .